http://10.1.82.13<![CDATA[Kết luận của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tại Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2022]]>
Cổng thông tin điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn kết luận của đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tại Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2022.]]>
http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/ca/chi-tiet?dDocName=TAND201034http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/ca/chi-tiet?dDocName=TAND201034Wed, 19 Jan 2022 10:21:00 +0700
<![CDATA[Toàn văn phát biểu của Chánh án Nguyễn Hòa Bình tại Hội thảo khoa học Lịch sử Tòa án nhân dân]]>
Ngày 18/10, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức Hội thảo khoa học Lịch sử Tòa án nhân dân. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Trưởng ban Chỉ đạo nghiên cứu lịch sử Tòa án nhân dân chủ trì và có bài phát biểu tại Hội thảo.]]>
http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/ca/chi-tiet?dDocName=TAND191200http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/ca/chi-tiet?dDocName=TAND191200Tue, 19 Oct 2021 17:10:00 +0700
<![CDATA[Đổi mới tổ chức bộ máy Tòa án nhân dân tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu tình hình mới]]>
Đổi mới tổ chức bộ máy Tòa án nhân dân (TAND) là công việc hệ trọng, quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác của tòa án, khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực tiễn, đáp ứng tốt hơn những đòi hỏi của tình hình mới, bắt kịp các nền tư pháp tiến bộ trên thế giới. Việc đổi mới, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy là công việc khó, tác động trực tiếp đến nhiều đối tượng, do đó, đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị cao, thống nhất về tư tưởng, nhận thức, hành động trong toàn hệ thống tòa án và sự đồng thuận của xã hội.]]>
http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/ca/chi-tiet?dDocName=TAND185785http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/ca/chi-tiet?dDocName=TAND185785Fri, 13 Aug 2021 08:06:00 +0700
<![CDATA[Phát biểu của đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TAND tối cao tại kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX]]>
Về dự kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao đã có bài phát biểu quan trọng. Báo Bắc Giang trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.]]>
http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/ca/chi-tiet?dDocName=TAND185637http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/ca/chi-tiet?dDocName=TAND185637Wed, 11 Aug 2021 08:46:00 +0700
<![CDATA[Toàn văn phát biểu của Chánh án Nguyễn Hòa Bình tại Lễ Tuyên thệ nhậm chức]]>
Tại Lễ Tuyên thệ nhậm chức chiều ngày 26/7/2021, Chánh án TAND tối cao nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV đã có bài phát biểu quan trọng. Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Chánh án Nguyễn Hòa Bình.]]>
http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/ca/chi-tiet?dDocName=TAND183290http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/ca/chi-tiet?dDocName=TAND183290Mon, 26 Jul 2021 17:26:00 +0700
<![CDATA[Diễn văn bài phát biểu khai mạc Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2020 của Chánh án]]>
Diễn văn bài phát biểu khai mạc Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2020 của Chánh án]]>
http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/ca/chi-tiet?dDocName=TAND155998http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/ca/chi-tiet?dDocName=TAND155998Wed, 23 Dec 2020 16:28:00 +0700
<![CDATA[Công tác Tòa án năm 2019 đạt nhiều chỉ tiêu Quốc hội giao]]>
Sáng 04/11/2019, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã báo cáo trước Quốc hội về công tác Tòa án năm 2019. Một trong những kết quả nổi bật mà Chánh án đề cập đến là sự nỗ lực giải quyết số lượng lớn vụ án của các Tòa án các cấp.]]>
http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-tin?dDocName=TAND090379http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-tin?dDocName=TAND090379Tue, 05 Nov 2019 10:07:00 +0700
<![CDATA[Hội nghị tổng kết thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án]]>
Ngày 11/9/2019, tại Nghệ An, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị tổng kết thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại 16 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.]]>
http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-tin?dDocName=TAND082742http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-tin?dDocName=TAND082742Wed, 11 Sep 2019 15:41:00 +0700
<![CDATA[Phát biểu khai mạc của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tại Hội thảo quốc tế “Về dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án” (Ngày 12/4/2019)]]>
Phát biểu khai mạc của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tại Hội thảo quốc tế “Về dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án” (Ngày 12/4/2019)]]>
http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-tin?dDocName=TAND066471http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-tin?dDocName=TAND066471Sat, 13 Apr 2019 08:18:00 +0700
<![CDATA[Diễn văn khai mạc của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tại Hội nghị toàn quốc về công tác tổ chức cán bộ năm 2018]]>
Diễn văn khai mạc của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tại Hội nghị toàn quốc về công tác tổ chức cán bộ năm 2018]]>
http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/ca/chi-tiet?dDocName=TAND011664http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/ca/chi-tiet?dDocName=TAND011664Mon, 16 Apr 2018 11:35:00 +0700