http://10.1.82.14<![CDATA[Tòa án nhân dân huyện Đăk Tô mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.]]>
]]>
http://kontum.toaan.gov.vn/webcenter/portal/kontum/chitiettin?dDocName=TAND308146http://kontum.toaan.gov.vn/webcenter/portal/kontum/chitiettin?dDocName=TAND308146Mon, 07 Aug 2023 14:20:00 +0700
<![CDATA[Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm về tội “Giết người”.]]>
]]>
http://kontum.toaan.gov.vn/webcenter/portal/kontum/chitiettin?dDocName=TAND308143http://kontum.toaan.gov.vn/webcenter/portal/kontum/chitiettin?dDocName=TAND308143Mon, 07 Aug 2023 14:02:00 +0700
<![CDATA[TAND huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum xét xử lưu động vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.]]>
]]>
http://kontum.toaan.gov.vn/webcenter/portal/kontum/chitiettin?dDocName=TAND303433http://kontum.toaan.gov.vn/webcenter/portal/kontum/chitiettin?dDocName=TAND303433Tue, 27 Jun 2023 15:24:00 +0700
<![CDATA[Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum xét xử vụ án các tội phạm về ma túy]]>
]]>
http://kontum.toaan.gov.vn/webcenter/portal/kontum/chitiettin?dDocName=TAND303178http://kontum.toaan.gov.vn/webcenter/portal/kontum/chitiettin?dDocName=TAND303178Thu, 22 Jun 2023 13:42:00 +0700
<![CDATA[Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”]]>
Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”]]>
http://kontum.toaan.gov.vn/webcenter/portal/kontum/chitiettin?dDocName=TAND302707http://kontum.toaan.gov.vn/webcenter/portal/kontum/chitiettin?dDocName=TAND302707Wed, 14 Jun 2023 15:00:00 +0700
<![CDATA[Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum xét xử vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”]]>
]]>
http://kontum.toaan.gov.vn/webcenter/portal/kontum/chitiettin?dDocName=TAND302318http://kontum.toaan.gov.vn/webcenter/portal/kontum/chitiettin?dDocName=TAND302318Thu, 08 Jun 2023 13:44:00 +0700
<![CDATA[Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum xét xử vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”]]>
]]>
http://kontum.toaan.gov.vn/webcenter/portal/kontum/chitiettin?dDocName=TAND300773http://kontum.toaan.gov.vn/webcenter/portal/kontum/chitiettin?dDocName=TAND300773Fri, 02 Jun 2023 08:51:00 +0700
<![CDATA[Tòa án nhân dân TP Kon Tum xét xử trực tuyến theo Nghị quyết số 33/2021/QH15 của Quốc hội đối với các vụ án hình sự tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”]]>
]]>
http://kontum.toaan.gov.vn/webcenter/portal/kontum/chitiettin?dDocName=TAND295043http://kontum.toaan.gov.vn/webcenter/portal/kontum/chitiettin?dDocName=TAND295043Thu, 06 Apr 2023 14:24:00 +0700
<![CDATA[Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum xét xử trực tuyến theo Nghị quyết số 33/2021/QH15 của Quốc hội đối với các vụ án hình sự tội xâm phạm sở hữu.]]>
]]>
http://kontum.toaan.gov.vn/webcenter/portal/kontum/chitiettin?dDocName=TAND292984http://kontum.toaan.gov.vn/webcenter/portal/kontum/chitiettin?dDocName=TAND292984Fri, 17 Mar 2023 16:57:00 +0700
<![CDATA[Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum thực hiện xét xử trực tuyến theo Nghị quyết số 33/2021/QH 15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội]]>
]]>
http://kontum.toaan.gov.vn/webcenter/portal/kontum/chitiettin?dDocName=TAND283212http://kontum.toaan.gov.vn/webcenter/portal/kontum/chitiettin?dDocName=TAND283212Mon, 05 Dec 2022 10:05:00 +0700