Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 41 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Nguyễn Thị Lảnh - Phạm Thị Huệ TAND Tỉnh Kon Tum 20/03/2020 13:30
2 A Sáp TAND Tỉnh Kon Tum 19/03/2020 07:30
3 Phùng Thị Mai TAND Tỉnh Kon Tum 19/03/2020 07:30
4 A Băng TAND Tỉnh Kon Tum 12/03/2020 07:30
5 Mai Thị Xuân Thu TAND Tỉnh Kon Tum 10/03/2020 07:30
6 Phan Cảnh Dương TAND Tỉnh Kon Tum 03/03/2020 13:30
7 Trần Thị Ngân TAND Tỉnh Kon Tum 27/02/2020 07:30
cdscv