Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 58 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Nguyễn Bá Phước - Chi cục Thuế huyện Đắk Hà TAND Tỉnh Kon Tum 23/04/2020 07:30
2 Trần Thị Hương - Trần Đức Phi TAND Tỉnh Kon Tum 22/04/2020 07:30
3 Nguyễn Thị Lãnh - Phạm Thị Huệ TAND Tỉnh Kon Tum 20/04/2020 07:30
4 A Sáp TAND Tỉnh Kon Tum 16/04/2020 07:30
5 Bùi Thị Thanh Trung TAND Tỉnh Kon Tum 09/04/2020 07:30
6 Đỗ Hải Âu TAND Tỉnh Kon Tum 07/04/2020 07:30
7 Trương Thị Mỹ Lệ TAND Tỉnh Kon Tum 01/04/2020 07:30
cdscv