Loading...
Skip to main content

Lãnh đạo tòa án huyện

Chánh án TAND thành phố Kon Tum

Image
Nguyễn Văn Long
Năm sinh: 1966
Quê quán: Xã Chi Lăng, H. Quế Võ, T. Bắc Ninh



Phó chánh án TAND thành phố Kon Tum

Image
Nguyễn Thị Hường
Năm sinh: 1969
Quê quán: Cao Minh, Cát Hải, Tp. Hải Phòng



Phó chánh án TAND thành phố Kon Tum

Image
Đỗ Văn Toàn
Năm sinh: 1961
Quê quán: Xã Kim Mỹ, H. Kim Sơn, T. Ninh Bình



Chánh án TAND huyện Đắk Tô

Image
Nguyễn Bá Bình
Năm sinh: 1974
Quê quán: xã Thanh Sơn, Huyện Tĩnh Gia, T. Thanh Hóa



Phó chánh án TAND huyện Ngọc Hồi

Image
Nguyễn Bá Khen
Năm sinh: 1967
Quê quán: xã Thanh Sơn, Huyện Tĩnh Gia, T. Thanh Hóa



Phó chánh án TAND huyện Ngọc Hồi

Image
Phạm Hữu Luân
Năm sinh: 1966
Quê quán: Xã Thái Sơn, H. Thái Thụy, Thái Bình



Chánh án TAND huyện Ngọc Hồi

Image
Nguyễn Hành
Năm sinh: 1970
Quê quán: Xã Tịnh Hòa - Sơn Tịnh, Quảng Ngãi



Phó chánh án TAND huyện Đắk Glei

Image
Y Trinh
Năm sinh: 1986
Quê quán: Xã ĐăkMôn, H. ĐăkGlei, Kon Tum



Chánh án TAND huyện Đắk Glei

Image
Ngô Đình Tài
Năm sinh: 1970
Quê quán: Xã Thành Kim, H. Thạch Thành, Thanh Hóa



Chánh án TAND huyện Sa thầy

Image
Nguyễn Văn Lâm
Năm sinh: 1967
Quê quán: Xã Kim Liên, H. Nam Đàn, Nghệ An



Chánh án TAND huyện Kon Rẫy

Image
Lê Hữu Nuôi
Năm sinh: 1967
Quê quán: Hương Xuân, Hương Khê, Hà Tĩnh



Chánh án TAND huyện Đắk Hà

Image
Lê Quý Nhân
Năm sinh: 1979
Quê quán: Xã Yên Thành, H. Ý Yên, tỉnh Nam Định



Phó Chánh án TAND huyện Đắk Hà

Image
Phạm Thị Nga
Năm sinh: 1972
Quê quán: Xã Nga Bạch, H. Nga Sơn, Thanh Hóa



Chánh án TAND huyện Kon Plông

Image
Nguyễn Xong
Năm sinh: 1978
Quê quán: Nhơn Mỹ, An Nhơn, Bình Định



Chánh án TAND huyện IA H'Drai

Image
Trần Phú Lợi
Năm sinh: 1975
Quê quán: Xã Đông Hoàng, H. Tiền Hải, Thái Bình



Chánh án TAND huyện Tu Mơ Rông

Image
Trịnh Thị Bình Thanh
Năm sinh: 1976
Quê quán: Xã Ninh Xuân, H. Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình



Phó chánh án TAND huyện Ia H'Drai

Image
Lý Trọng Nguyên
Năm sinh: 1974
Quê quán: Xã Ngọc Tem, H. KonPlong, tỉnh Kon Tum



Phó chánh án TAND huyện Đắk Tô

Image
Lê Hoa Như
Năm sinh: 1979
Quê quán: Xã Đức Lý, H. Lý Nhân, tỉnh Hà Nam



Phó chánh án TAND huyện Đắk Hà

Image
Quách Văn Nưm
Năm sinh: 1972
Quê quán: Định Cư, Lạc Sơn, Hòa Bình



cdscv