Skip to main content

Lãnh đạo tòa án tỉnh

CHÁNH ÁN

Image
NGUYỄN VĂN DŨNG
Năm sinh: 1971
Quê quán: Thái Đào- Lạng Giang - Bắc GiangPHÓ CHÁNH ÁN

Image
NGUYỄN TIẾN TĂNG
Năm sinh: 1967
Quê quán: Xã Yên Trị, H. Ý Yên, T. Nam ĐịnhPHÓ CHÁNH ÁN

Image
ĐỖ THỊ KIM THƯ
Năm sinh: 1971
Quê quán: Xã Kim Mỹ, H. Kim Sơn, T. Ninh Bìnhcdscv