Loading...
Skip to main content

Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị cán bộ - công chức năm 2022.

(29/12/2022 16:01)

Sáng ngày 29/12/2022, BCH Công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo TAND tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2022.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí Đỗ Thị Kim Thư - Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh; đồng chí Nguyễn Tiến Tăng - Ủy viên BCS Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TAND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Pho - Ủy viên BCS Đảng, Phó Chánh án TAND tỉnh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở TAND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các Tòa – Phòng; cùng toàn thể công chức, người lao động TAND tỉnh.

C:\Users\nguye\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\z3997698261679_df98f993d50f8f53745ea558a1672e7c.jpg

Đoàn Chủ tịch Hội nghị

Hội nghị đã nghe thông qua các dự thảo báo cáo: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động của Công đoàn năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo thu chi tài chính cơ quan trong năm 2022, Báo cáo thu chi tài chính Công đoàn năm 2022; Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và Báo cáo tổng hợp ý kiến về việc sửa đổi bổ sung ba quy chế của cơ quan, gồm: Quy chế hoạt động của TAND tỉnh, Quy chế dân chủ cơ sở và Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo cơ quan; Chủ tịch công đoàn giải đáp một số ý kiến kiến nghị của công chức, người lao động. Đồng thời, biểu quyết và nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022, tạo tiền đề cho việc tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2023 đạt kết quả.

image

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Chánh án TAND tỉnh và đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ quan đã ký kết giao ước thi đua năm 2023 với sự chứng kiến của toàn thể công chức, người lao động TAND tỉnh./.

Tin bài: TN – TAND tỉnh


Các tin khác

Lượt xem: 55
cdscv