Loading...
Skip to main content

Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tổng kết 01 năm triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án - TAND 2 cấp tỉnh Kon Tum

(31/03/2022 14:34)

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án ban hành kèm theo Quyết định số 187/QĐ-TANDTC ngày 17-7-2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Thực hiện chương trình công tác năm 2022 của TAND tỉnh Kon Tum.

Ngày 25 tháng 03 năm 2022. TAND tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tổng kết 01 năm triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án - TAND 2 cấp tỉnh Kon Tum, nhằm đánh giá tình hình công tác triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án từ khi luật có hiệu lực thi hành đến nay.

image

Các đ/c Lãnh đạo TAND 02 cấp tỉnh Kon Tum cùng các đ/c Hòa giải viên tham dự hội nghị tổng kết 01 năm triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn của hệ thống TAND, ngay khi Luật có hiệu lực thi hành, Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum đã nhanh chóng triển khai thực hiện một cách nghiêm túc và có hiệu quả, trong đó đã đưa vào chương trình nhiệm vụ trọng tâm công tác của Tòa án, đề xuất với Tỉnh ủy bổ sung nhiệm vụ chỉ đạo việc triển khai thi hành Luật tại địa phương cho Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Kon Tum; công tác tuyên truyền, phổ biến Luật; công tác tuyển chọn, bồi dưỡng, bổ nhiệm Hòa giải viên tại Tòa án; công tác chuẩn bị cơ sở vật chất triển khai thi hành Luật; công tác thống kê, thi đua khen thưởng trong hòa giải, đối thoại tại Tòa án và đề xuất số lượng Hòa giải viên và phòng hòa giải, đối thoại đều được triển khai kịp thời.

image

Đ/c: Đỗ Thị Kim Thư- Chánh án TAND tỉnh Kon Tum phát biểu tại hội nghị.

Nhìn chung, trong quá trình triển khai thi hành Luật, Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Tòa án nhân dân tối cao; sự ủng hộ của Thường trực tỉnh ủy; sự phối hợp từ các cơ quan ban ngành trong việc tuyên truyền, phổ biến Luật đến người dân, hầu hết người dân đồng tình, tin tưởng và ủng hộ nên việc triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án đạt kết quả tốt.

image

Các đ/c Hòa giải viên trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng hòa giải trong quá trình thực hiện.

Các Hòa giải viên đều là những người nhiệt huyết, có trình độ, có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, có kỹ năng hòa giải có thể đáp ứng được yêu cầu của công tác hòa giải, đối thoại. Các đ/c Thẩm phán Tòa án có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và các Thư ký Tòa án tích cực hỗ trợ về nghiệp vụ cho Hòa giải viên khi có yêu cầu.

Sau một buổi làm việc khẩn trương và trách nhiệm, Hội nghị đã thảo luận tháo gỡ những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Kim Thư – Chánh án TAND tỉnh Kon Tum khẳng định hòa giải, đối thoại tại Tòa án có vai trò hết sức quan trọng, không những giúp giải quyết nhanh chóng các tranh chấp, tiết kiệm thời gian và tiền bạc của Nhân dân mà còn giảm tải đáng kể cho Tòa án trong bối cảnh số lượng án ngày càng tăng. Đồng chí cũng mong muốn mỗi Hòa giải viên cần phát huy hơn nữa vai trò, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm công tác của cá nhân của mình, phối hợp với các Thẩm phán tổ chức thi hành nghiêm túc Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án trong thời gian tới, nâng cao hơn nữa số lượng, chất lượng công tác hòa giải, đối thoại, xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm công tác 2022./.

Tin Bài: TN- TAND tỉnh


Các tin khác

Lượt xem: 54
cdscv