Loading...
Skip to main content

Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức buổi Tọa Đàm Kỷ niệm 76 năm ngày Truyền thống Tòa án Nhân dân

(15/09/2021 10:53)

Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức kỷ niệm 76 năm ngày Truyền thống TAND (13/9/1945 - 13/9/2021). Đồng chí Đỗ Thị Kim Thư, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh cùng các Phó Chánh án TAND tỉnh chủ trì.

C:\Users\nguye\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\z2763423225115_cbe66becf7445e1d068a55cac54e42f8.jpg

Đ/c Đỗ Thị Kim Thư - Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh phát biểu tại buổi Tọa đàm

Trải qua 76 năm xây dựng và phát triển, cùng với sự ra đời và phát triển của hệ thống Tòa án Việt Nam, TAND 2 cấp trong tỉnh Kon Tum không ngừng trưởng thành về mọi mặt; công chức Tòa án luôn phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, trong những năm gần đây, quán triệt chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về cải cách tư pháp và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp, TAND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống Tòa án hai cấp tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua bám sát chủ đề trong hệ thống Tòa án nhân dân là “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”; thực hiện chủ đề thi đua xuyên suốt “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII) của Đảng. Các tòa án chuyên trách và TAND cấp huyện đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết xét xử các loại án, nâng cao chất lượng tranh luận tại phiên tòa, tập trung giải quyết những vụ án bức xúc, kéo dài, quan tâm củng cố, kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ, thẩm phán vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh, sáng tạo trong công việc… qua đó chất lượng công tác xét xử các loại vụ án ngày được nâng lên, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có vụ án xét xử có oan, sai; tỷ lệ các vụ bản án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của tòa án năm sau thấp hơn năm trước.

C:\Users\nguye\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\z2763416968050_ce9321c3a70f2eebddba479d1d6caf91.jpg

Toàn cảnh buổi Tọa đàm

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Đồng chí Đỗ Thị Kim Thư – Chánh án TAND tỉnh đề nghị mỗi công chức, người lao động trong hệ thống TAND 2 cấp trong tỉnh phát huy truyền thống vẻ vang trong 76 năm xây dựng và trưởng thành, tiếp tục sự nghiệp của các thế hệ đi trước, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao./.

Tin bài: TN- TAND tỉnh