Loading...
Skip to main content

CHI BỘ TÒA ÁN THÀNH PHỐ KON TUM TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

(30/05/2020 12:23)

Ngày 28/5/2020, Chi bộ Tòa án thành phố Kon Tum đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020–2025. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Quang Huy – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố Kon Tum.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Long–Thành ủy viên, Bí thư Chi bộ khóa VI, Chánh án TAND thành phố Kon Tum cho biết, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên Chi bộ hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Kon Tum lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 -2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

image

(Đoàn Chủ tịch)

Đại hội đã thảo luận và thông qua các dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy chi bộ Tòa án thành phố Kon Tum khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo chính trị của Chi bộ Tòa án thành phố Kon Tum khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết Đại hội Chi bộ Toà án thành phố Kon Tum lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

image

(Tặng hoa các đồng chí Chi ủy viên khóa VI)

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Tòa án thành phố Kon Tum đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Về công tác chuyên môn, trong nhiệm kỳ, đơn vị đã thụ lý và giải quyết được tổng số 4878/5008 vụ, việc các loại, đạt tỷ lệ 97,4%. Chi bộ đã xây dựng được Chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng; kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Chi bộ, giữ vững nề nếp và các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của Đảng; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; coi trọng công tác phát triển đảng viên mới, công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề; lãnh đạo các đoàn thể hoạt động đúng quy định của Điều lệ Đảng và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước ở cơ quan.

image

(Các đồng chí Chi ủy Chi bộ khóa VII chụp ảnh cùng Đ/c Trần Quang Huy)

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Quang Huy –Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố Kon Tum ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Chi bộ Tòa án thành phố Kon Tum đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Trần Quang Huy yêu cầu Chi bộ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên để xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tư tưởng và giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; duy trì, giữ vững nề nếp sinh hoạt Chi bộ, coi trọng sinh hoạt chuyên đề; tuân thủ nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát thường xuyên; lãnh đạo đoàn thể thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo quy định. Đồng chí Trần Quang Huy yêu cầu Đại hội phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết và trí tuệ của tập thể, bầu ra Ban chấp hành khóa mới đảm bảo số lượng, tiêu chuẩn, chất lượng, có đủ năng lực triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

image

(Đ/c Trần Quang Huy chụp ảnh chung với Đảng viên Chi bộ)

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia bỏ phiếu, bầu ra chi ủy Chi bộ Tòa án thành phố Kon Tum nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng bầu 01 đồng chí là đại biểu chính thức và 01 đồng chí là đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Kon Tumlần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 -2025./.

(Tin, bài: Chi đoàn TAND Tp Kon Tum)


Các tin khác

Lượt xem: 195
cdscv