Skip to main content

Thường trực tình ủy làm việc với ban cán sự đảng TAND tỉnh Kon TUm

(26/10/2018 10:38)

Thực hiện chương trình công tác năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chiều 24/10/2018, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban cán sự Đảng TAND tỉnh về “kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị hệ thống TAND hai cấp trong thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới”.

  Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; các Sở, Ban ngành đoàn thể tỉnh; Công an tỉnh; Viện Kiểm sát tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh và tập thể lãnh đạo Ban cán sự Đảng TAND tỉnh cùng các đồng chí là Chánh tòa, Trưởng phòng TAND tỉnh.

C:\Users\Administrator\Downloads\IMG_7892.jpg

(Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng,

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo)

  Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của hệ thống Tòa án nhân dân hai cấp trong thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Kết quả báo cáo cho thấy nhìn chung thời gian qua trong điều kiện hoạt động còn nhiều khó khăn: Số lượng biên chế của TAND hai cấp còn thiếu nhiều so với chỉ tiêu được giao, nhất là số lượng Thẩm phán trung cấp TAND tỉnh (5/10 Thẩm phán); cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện làm việc của một số đơn vị còn nhiều thiếu thốn, không đảm bảo…. Tuy nhiên, với sự đoàn kết, thống nhất tập thể Ban cán sự Đảng TAND tỉnh đã có nhiều cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hệ thống TAND hai cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Trong đó công tác giải quyết xét xử các loại án đã có những chuyển biến tích cực, chất lượng giải quyết án được nâng lên, không có án oan, án quá hạn luật định, tỷ lệ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán không vượt quá quy định cho phép (tỷ lệ án hủy 0,83%; án sửa 0,35%). Công tác kiểm tra nghiệp vụ, công tác thi hành án hình sự và công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tăng cường. Công tác kiện toàn tổ chức cán bộ đã và đang được đẩy mạnh theo đúng lộ trình, quy định. Ngoài ra, các công tác khác vẫn được đảm bảo. Qua kết quả cho thấy TAND hai cấp đã có những đóng góp nhất định vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. 

  Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, trong thời gian qua hệ thống TAND hai cấp còn một số những tồn tại nhất định cũng được Ban cán sự Đảng TAND tỉnh thẳng thắn nhìn nhận: Tỷ lệ giải quyết án chưa cao, cụ thể là án dân sự và án hành chính; việc đổi mới hoạt động xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp vẫn còn những mặt hạn chế nhất định; năng lực của một số Hội thẩm nhân dân chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; công tác kiện toàn bộ máy lãnh đạo còn chậm, có một số nội dung còn hiểu và áp dụng sai quy định của cấp trên...Để khắc phục những hạn chế thiếu sót trong thời gian qua, Ban cán sự Đảng TAND tỉnh đã xây dựng nhiều kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế. Trong đó, đề ra nhiều giải pháp thiết thực mang tính đột phá, thể hiện quyết tâm của tập thể Ban cán sự Đảng, tập thể Lãnh đạo TAND tỉnh và toàn thể công chức, người lao động TAND hai cấp như:

  - Nhằm tăng cường mối đoàn kết nội bộ; chấn chỉnh tình trạng đơn thư trong cán bộ hàng tuần vào chiều thứ 5 đồng chí Chánh án TAND tỉnh sẽ tiếp công chức và người lao động tại phòng họp của cơ quan, để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất….

  - Tập trung kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, trước hết là kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các Tòa, Phòng TAND tỉnh, Chánh án, Phó Chánh án TAND cấp huyện; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu về trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, cán bộ Tòa án “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”.

  - Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xét xử, nhất là các vụ án theo Chỉ thị 15 của Bộ Chính trị; phát huy vai trò của Ủy Ban Thẩm phán, tăng cường trao đổi chuyên môn nghiệp vụ để cùng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, những vụ án khó, án phức tạp có nhiều quan điểm khác nhau.

  - Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho Hội thẩm nhân dân, Thẩm phán, Thẩm tra viên và Thư ký TAND hai cấp bằng nhiều giải pháp: Đã thành lập Ban chỉ đạo tập huấn; mời các giảng viên đầu ngành có nhiều kinh nghiệm; lựa chọn những chuyên đề khó, thường gặp phải; bổ sung các kỹ năng Hội thẩm còn yếu; trang bị đầy đủ sách, tài liệu nghiên cứu…

  

C:\Users\Administrator\Downloads\IMG_7898.jpg

(Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Bí thư Ban cán sự Đảng,

Chánh án TAND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị

của hệ thống Tòa án nhân dân hai cấp)

  Tại buổi làm việc các đại biểu tham dự đã có nhiều ý kiến tham gia, đối với nhiệm vụ của hệ thống TAND hai cấp được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao, các ý kiến đều sát thực, đề xuất được nhiều giải pháp mang tính chất xây dựng hệ thống TAND hai cấp tốt hơn. Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư cũng ghi nhận những kết quả Ban cán sự Đảng TAND tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới tập thể Ban cán sự Đảng, tập thể Lãnh đạo TAND tỉnh cần tập trung làm tốt hai nội dung trọng tâm đó là:   Làm tốt công tác tổ chức cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát vì đây là hai nhiệm vụ có ảnh hưởng rất lớn đến tất cả các nhiệm vụ khác. Trong đó, công tác tổ chức cán bộ, trước hết phải chú trọng đến người làm công tác cán bộ, đơn vị làm công tác cán bộ phải đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, phải có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức tốt. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong đó phải phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban cán sự Đảng, phải có sự phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy địa phương; chú trọng công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế phù hợp với quy định của Đảng, Nhà nước, của cấp trên, đặc biệt là quy chế làm việc của Ban cán sự Đảng, quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan, quy chế dân chủ, quy chế làm việc và quy chế chi tiêu nội bộ.

  Ngoài ra, Ban cán sự Đảng TAND tỉnh cần phối hợp với Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong việc rà soát, đánh giá chất lượng hoạt động của Hội thẩm nhân dân. Qua đó, có những biểu dương khen thưởng kịp thời đối với những đồng chí có nhiều thành tích tốt; bên cạnh đó, đối với những đồng chí Hội thẩm còn hạn chế về năng lực, tinh thần trách nhiệm không cao, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, cần đề nghị cấp thẩm quyền bãi nhiệm, thay thế.

  Cũng tại kết luận đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận những đề xuất của Ban cán sự Đảng TAND tỉnh và đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng có trách nhiệm phối hợp với TAND tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy có ý kiến với TAND tối cao để có những giải pháp tháo gỡ các khó khăn như: về trụ sở làm việc của TAND tỉnh, TAND huyện Kon Rẫy; về kinh phí thực hiện nối mạng trực tuyến phiên tòa; về công tác cán bộ…

   Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, buổi làm việc của Thường trực tỉnh ủy với Ban cán sự Đảng TAND tỉnh đã thành công tốt đẹp.


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 65
cdscv