Loading...
Skip to main content

Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi người"

Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi người" với chủ đề "Tìm hiểu một số quy định pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp".

Nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017-2021” năm 2020, Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi người" với chủ đề “Tìm hiểu một số quy định pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp” được bộ tư pháp tổ chức bắt đầu từ ngày 20/10/2020 đến hết ngày 20/11/2020.

Đường dẫn liên kết: https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx

File toàn văn Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi người"

Danhh sách tệp tin đính kèm

STT Tệp tin đính kèm Tải về
Lượt xem: 154
cdscv