Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

9.132

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.668

Hình sự

2.559

Dân sự

4.571

Hôn nhân và gia đình

276

Kinh doanh thương mại

37

Hành chính

13

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

8

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv